Blanky stránky

- výtvarné a tvořivé kurzy Příbram -

- akreditované kurzy u MŠMT pro DVPP -

Něco o mě

Profesní životopis

Vzdělání:          

1993/1996   Rodinná škola MUDr. Švejcara v Plzni, studijní obor Sociálně-právní, zakončeno maturitní zkouškou (z českého jazyka a literatury, z německého jazyka, ze zdravotní a rodinné výchovy, ze sociálně zdravotní péče) 

1995              Závěrečná zkouška na RŠ (ze základů společenských věd, z výživy a přípravy pokrmů a z odívání)

1996/1999     Pedagogická fakulta na ZČU v Plzni, studijní obor Sociální práce, zakončeno SZZ, absolvování praxe v Domově důchodců v Plzni a v Romském Centru v Plzni, společenství Začít spolu

1998/2002   Fakulta humanitních studií na ZČU, studijní obor Humanistika, zakončeno SZZ, obhajoba diplomové práce na téma Historie Romů

2007/2008      Pedagogická fakulta na ZČU v Plzni, program celoživotního vzdělávání – Studium Arteterapie. (Specializace v oboru arteterapie pro oblast školství a sociální sféry.)

 

Zaměstnání:

8/2005 – 6/2007   Ergoterapeut obyvatel Azylového domu města Příbram

7/2007 -  6/2008  Odborný sociální pracovník v Azylovém domě v Příbrami

1/2009 – 6/2009   Dětské studio Kolotoč – hlídání a péče o děti

7/2009 - 1/2010    Volnočasové aktivity v Azylovém domě v Mokrovratech

10/2009 - 6/2010  Administrativní pracovník v Domově důchodců, Příbram

2/2009 - 8/2011    Práce v Obecní knihovně v Obecnici - knihovník a lektor tvořivých kurzů

Od 9/2009            Aktivizace klientů Domově důchodců v Příbrami

Od 9/2009            Tvořivé kurzy na ŽL

Od 1/2010            Odborný sociální pracovník v Azylovém domě v Příbrami

Od 1/2013            Akreditované kurzy u MŠMT pro DVPP

 

 

Akreditované kurzy:

 

1996              kurz Sekretářka, Rodinná škola MUDr. Švejcara v Plzni (540 h).

1997             kurz Lektor Peer programu s orientací na problematiku návykových látek, Pedagogicko psychologická poradna v Plzni (50 h)

6/2007           školení Zvládání problémových klientů

11/2007         školení Jak zvládnout klienta v duševní krizi

2/2008           vzdělávací program Diagnostika dítěte předškolního věku

5/2008           školení Základy sociální patologie – poruchy chování, poruchy osobnosti

11/2008         školení Případové konference v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

12/2008         seminář Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS

3/2009           školení První pomoci

3/2009           vzdělávací akce Hrajeme si s hlínou – Keramika

7/2009           NIDV – vzdělávací program Letní škola artefiletiky (30 h)

4/2010           školení Zanedbávané dítě - Sociální patologie rodiny a její vliv na chování a jednání dítěte

5/2010           vzdělávací program Etika v sociálních službách

7/2010           NIDV – vzdělávací program Letní škola artefiletiky (30 h)

9/2010           Malování pravou mozkovou hemisférou, Serafin (16 h)

10/2010         školení Ochrana před domácím násilím

5/2011           školení Manipulace - jak jí konstruktivně čelit

6/2011           seminář Pomoc obětem domácího násilí (13 hodin)

3/2012           kurz Výroba dekorací – Inspirace po celý rok, Hobby-Kohout, Plzeň

5/2012           kurz Muzikoterapie - hudební ateliér, ACZ

5/2012           seminář Finanční prolbémy obětí domácího násilí žijících v azylových domech a jejich řešení, Rosa

5/2012           vzdělávací program Tvoříme s Ekoateliérem, Visk

5/2012           Textilní tvorba - sítotisk, Hobby-Kohout, Plzeň 

9/2012           Systemická práce s dětmi a dospívajícími, Mgr. Petra Meisnerová


Kurzy bez akreditace:

Kurz pletení košíků I. Hobby-Kohout, Plzeň

Kurz pletení košíků II. Hobby-Kohout, Plzeň

Kurz práce s fimo hmotou, Sedmikráska Příbram, lektor Simona Pavlů

Kurz použití strukturovacích past a akrylových barev, Hobby-Kohout, Plzeň

Kurz ketlování, Sedmikráska Příbram, lektor Dana Krejčová

Kurz výroby vinutých perlí, Sedmikráska Příbram, lektor Patrik Bobko

5/2008           mezioborová konference Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii, ZČU, Plzeň

11/2008         kurz Automatická kresba I. u Hany Šmídové

5/2009           kurz Automatická kresba II. u Hany Šmídové

10/2009         kurz Encaustika I. u Jany Školaudyové

10/2009         kurz Encaustika - creativ u Jany Školaudyové

10/2009         seminář Netradiční výtvarné techniky, OFČR

9/2010           kurz Encaustika - inspirace u Jany Školaudyové

10/2010         Psychografie I. u Marie Machkové (15 h)

6/2011           workshop - práce s Big Shotem, který vedl Pete Hughs z firmy Sizzix, Davona.cz 

7/2012           kurz Práce s Paverpolem u Hany Hořákové

8/2012           Big Shot aneb zatočíme kličkou, kurz Vlaďky Pečínkové, K1

11/2012         Jak skloubit rodinu a práci? Mgr. H. Svobodová


Praxe:

1998/1999  Provádění a organizování Peer programu pro Pedagogicko psychologickou poradnu v Plzni

1998/1999   Dobrovolná práce v Romském centru v Plzni, společenství Začít spolu

9 – 11/2008   Dobrovolná práce na ergoterapii, Alka o. p. s., Příbram  (150 h)

8/2009           Výtvarný týden v Dětském studiu Kolotoč v rámci příměstského tábora  (30 h)

 

Poslední komentáře
05.04.2011 07:50:22: Díky. B
05.04.2011 00:00:34: Dobrý den, zajímám se o drobné ruční práce a náhodou jsem narazila na Vaše "nabušené" stránky, a kdy...