Blanky stránky

- výtvarné a tvořivé kurzy Příbram -

- akreditované kurzy u MŠMT pro DVPP -

Arteterapie

Barevné setkávání

Tuto techniku vyzkoušel a nabízí Jan Slavík.

Barevné setkávání - Jan Slavík

Námět: Svým výrazem tvoříš „pole“ pro setkávání s druhými lidmi. Jaké bude tvé „pole“, takové budou odezvy, kterých se ti bude dostávat.


Koncepty: STYL, HRANICE, HARMONIE, MOC …


Zadání: Nejprve namaluj nefigurativní kompozici podle své momentální nálady. Pak utvořte skupiny o třech až pěti účastnících, kteří své individuální práce položí přes kraje velkého balicího papíru. Úkolem je, aby každý člen skupiny rozmaloval nefigurativní barevnou kompozici ve směru od svého vlastního výtvoru do středu balicího papíru tak, aby si zachoval vlastní styl své tvorby – daný jeho individuální kompozicí – ale aby zároveň bral v úvahu ostatní. Uprostřed balicího papíru (tj. nejdál ode všech individuálních kompozic, které jsou rozložené na jeho krajích) by měla skupina nalézt nějaký společný styl, přijatelný pro všechny.  


Záměr: Uvědomit si vztahy mezi kvalitami osobního prostoru a kvalitami osobních prostorů ostatních lidí, s nimiž se potkáváme. Promyslet, co je „styl“ a najít příklady různých stylů i jejich prolínání v provedeném díle. 


Popis: Spontánně vyjádři svou bezprostřední náladu, dojmy z události apod. menší nefigurativní malbou. Formát stačí A4, lepší je A3.

Podnětem k nefigurativní malbě může být aktivní polořízená imaginace zaměřená na barvy. V následujícím odstavci je popis vyprávění, které imaginací provází a dává jí obsah:   

"Je letní dopoledne, Slunce svítí a příjemně hřeje. Sedíte na okraji velké zelené louky, nad ní je jasně modrá obloha. Dívejte se soustředěně do zelené trávy před vámi.
     V dálce zahlédnete jasně červenou skvrnu. Blížíte se k ní, je to vlčí mák. Plocha červené barvy se postupně zvětšuje a vy se postupně noříte do červené barvy jako by vás obklopovalo světlo. Červeň postupně tmavne a mění se do fialové.
     Fialová je stále výraznější, rozlévá se před vámi jako vodní hladina.
     Pozvolna přibývá modré barvy. Modrá hladina se táhne do daleka a tmavne do švestkové modři, jakoby se stmívalo. Modř je stále sytější a tmavší.
     Kdesi hluboko v modré se objevil světlý bod. Postupně se zvětšuje a zjasňuje. Je jako žluté světlo. Žlutá skvrna se stále přibližuje a mění se ve žlutý květ. Žlutá barva se rozlévá a vy se noříte do žluté barvy. Na jejím okraji se postupně objevují malé plochy zelené barvy. Postupně jich přibývá, žlutá se zmenšuje a mění v malé žluté květy - pampelišky.
     Díváte se na velkou zelenou louku plnou pampelišek, nad ní je jasné modré nebe. Postupně se budete vracet zpátky. Nyní ještě vydržte se zavřenýma očima, budu pomalu počítat od 10 do 1, pak oči otevřete."


Po dokončení položte spolu s třemi až pěti účastníky své práce na velký papír (velký balicí papír) tak, aby jej asi jednou třetinou překrývaly. Pak začněte malovat od svého původního obrázku tak, že překročíte hranice původní malby a do plochy velkého papíru rozmalujte barevnou kompozici tím způsobem, aby její původní výrazová "logika" pokračovala směrem do středu (viz obrázek dole). V něm se všichni navzájem sejděte a snažte se dosáhnout společné harmonie.


Při vyjádření vlastní nálady převažuje rovina výrazu, proto je kladen důraz na bezprostřednost a výtvarnou uvolněnost. Během společného rozvíjení barevné kompozice a symbolického setkávání stoupá podíl rozvažování a empatie - převažuje komunikační rovina. V reflektivním dialogu se účastníci zamýšlejí nad svými pocity v obou fázích díla, pokoušejí se najít vhodná přirovnání pro vzhled společné práce, průběh společné tvorby vyjadřují dramatizací nebo vyprávěním apod.

Vzhledem k tomu, že v tomto díle dochází ke srovnávání, střetání a prolínání různých přístupů k tvorbě, může být vhodnou záminkou propracování pojmu „(výrazový) styl“, „stylizace“, „stylizační schéma“ apod.


Technika byla opakovaně vyzkoušená u všech věkových skupin, včetně těch nejmenších - předškoláků. Ukazuje to obrázek dole (místo temper byla tentokrát použita křída, ale i s těmi malými to jde s temperkou bez problémů).   

Pomůcky: Kartóny (čtvrtky) A4 - A3, balicí papír, temperové barvy, štětce, kelímky, paleta a jiné pomůcky na malbu.

Žádné komentáře