Blanky stránky

- výtvarné a tvořivé kurzy Příbram -

- akreditované kurzy u MŠMT pro DVPP -

Arteterapie

Komunikační malba/kresba

Výtvarná aktivita pro žáky deváté třídy ZŠ - nabízí a vyzkoušela: Lucie Hajdušková 

Komunikační malba/kresba - Lucie Hajdušková 

Popis aktivity:

Účastníci (žáci) se rozdělí do libovolných dvojic. Posadí se naproti sobě. Je dobré, aby dvojice měly trochu soukromí. Mezi sebou mají papír. Podle techniky, kterou pro tuto aktivitu zvolíte je dobré vybrat určitý formát – na malbu je lepší větší (A3) na kresbu stačí menší (A4). Každý účastník si vybere jednu barvu, se kterou bude pracovat po celou dobu aktivity a nebude ji vyměňovat. Ve dvojici by tedy neměly být dvě stejné barvy.

Instrukce:

Budete ve dvojici vytvářet komunikační malbu/kresbu, sledujte tvoření vašeho společníka, sledujte to, co vytváří a zkuste na to reagovat svým tvořením. Povídejte si jen za použití výtvarných prostředků…

Motivace:Někdy je těžké říci, co se mi zrovna honí hlavou, někdy pro to nemůžeme najít ta správná slova. Zkusíme dnes nechat za nás mluvit barvy a tvary a necháme se překvapit tím, co nám o nás povědí.

Vazba na RVP:

Rozvíjení komunikačních dovedností – rozvoj symbolického vyjadřování.

Práce se základními vizuálně obraznými prvky (linie, barva, tvar…) a jejich komponování podle určitého  řádu (v komunikaci: např.: střídání tahů – dialog, skákání do řeči – přečmárávání druhému…)


Po celou dobu aktivity by se žáci mezi sebou neměli bavit, je povoleno se smát, a vyjadřovat nelibost nějakým zástupným zvukem (například mručením). Je možné jim říci, že v průběhu aktivity mají hovořit pouze štětci nebo pastelkami. Na začátku je také dobré žáky poprosit, aby popustili uzdu své fantazie, neboť vědí, že lidé mohou, to co mají na mysli, vyjadřovat také různými symboly (srdce, slzy, blesky…), a proto ať je zkusí nepoužívat – jen v krajních případech. Je možné se jich návodně zeptat jakým způsobem by jinak než bleskem vyjádřili vztek – čmáranice spirály, ostrá hranatá linie, křížek…

Když se žáci usadí a mají nachystaný veškerý potřebný materiál, může aktivita začít.

Aktivita trvá zhruba 10 minut, je možné délku aktivity přizpůsobovat atmosféře mezi dvojicemi. Dvojice, které skončí dříve, jsou vyzvány k tomu, aby nerušily ostatní, ještě tvořící dvojice, je možné je zaměstnat jiným drobným úkolem (uklizení potřeb).

Ihned po skončení aktivity následuje reflexe (zhruba 20 minut). Žáci sami budou mít tendenci se o společném výtvoru samovolně bavit, je možné je chvíli nechat. Pak je vhodné formulovat například tři otázky, jejichž odpovědi žáky mohou dovést k jistému zamyšlení.

Příklad pro reflexi:

1. Ukažte si vzájemně (jeden po druhém) prstem jakou plochu zabírá vaše barva (žáci si ukáží a sami vidí, kolik plochy zabrali a kde, zda zůstali jen na své půlce, nebo zda se pustili také na půlku toho druhého),

2. Ukažte si vzájemně prstem místo, kde jste se v komunikaci sešli (vzájemně si ukáží místo, kde si myslí, že se potkali; každý může zvolit jiné, jsou uspokojeni, když ukáží na společné místo) 
 

3. Ukažte si vzájemně místo, kde vám v komunikaci bylo dobře (mohou ukázat místo jen na své půlce, nebo také na půlce toho druhého a nebo místo, kde se společně sešli.) Někteří žáci nemusí mít z aktivity zcela příjemný pocit, proto jsem zvolila tuto otázku jako poslední – zaměření se na to, kde je mi dobře a že i na takové práci mohu najít něco pozitivního.

Na samotný závěr je možné vyzvat žáky jednoho po druhém, aby shrnuli práci u nich ve dvojici (jen krátce, asi 10 minut): jak se vám pracovalo, jaké to bylo? A nechat je případně dopovědět a představit ostatním zážitky z tvoření, práce je možné dát před sebe, nebo je zvednout nad hlavu – nejlépe je posadit se do kruhu.

Úklid pomůcek a třídy (5 minut).


Doporučení:

Tato technika bývá využívána v arteterapii jako jedna z tzv. interaktivních neverbálních technik. Práce účastníků nabízí řadu interpretací jak učiteli, tak žákům. Tato technika se dá dělat v různých obdobích, několikrát, a v různých dvojicích a pokaždé může člověku vyjít trochu jinak. Učitel i žáci si na pracech ukazují jak spolu dokázali komunikovat (zda spolu dokázali vyjít, zda měli konflikt, jestli ho vyřešili a došli k usmíření, kolik prostoru zabrali nebo kolik nabídli, atd.).


Je dobré neinterpretovat, kdo jaký je a jak se to projevilo na obrázcích, dobré je směřovat povídání například k tomu, co by bylo možné udělat pro to, aby se jim ve dvojici příště pracovalo lépe a respektovat (být neutrální) formu komunikace, kterou žák zvolil.


Aby tato aktivita proběhla opravdu úspěšně, je vhodná spíše pro žáky vyšších ročníků a ve třídách, kde učitel takovou práci zadával již dříve a žáci jsou na způsob a podmínky pro takovou aktivity trochu připraveni. Pokud tuto aktivitu budeme dělat s mladšími žáky a s netrénovanými, chce to trpělivost a mnohem menší očekávání – žáci zatím nejsou schopni desetiminutové koncentrace, nemluvení a na závěr se dožadují mnoha a mnoha interpretací. U nižších ročníků je tato aktivita dobrá jako zajímavá krátká přestávka a je dobré ji pak v dalších ročnících opakovat.

Žádné komentáře