Blanky stránky

- výtvarné a tvořivé kurzy Příbram -

- akreditované kurzy u MŠMT pro DVPP -

Práce se seniory a dětmi

Přísloví

Běda té slepici, na které se jestřáb učí.

Bída bídu plodí.                                  

Bližší košile, než kabát.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.     

Co je doma, to se počítá.                   

Co je šeptem, to je čertem.                 

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.               

Co na srdci to na jazyku.                    

Co není v hlavě, musí být v nohou.

Co oči nevidí srdce nebolí.

Co pán prosí to být musí.

Co se vleče, neuteče.

Čas jsou peníze.                                 

Čas nejlépe poradí.

Čas vyléčí všechny bolesti.                  

Čert nikdy nespí.

Čert snáší vždycky na větší hromadu.              

Čest je nad peníze.

Čím dřív, tím líp.                                 

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. 

Čistému vše čisté.                               

Čistota půl zdraví.                               

Člověk míní, pán Bůh mění.                

Čumí jako když nadloube volovi.        

Čumí jako tele na nový vrata.

Darovanému koni na zuby nehleď!                  

Dav je vždycky slepý.

Devatero řemesel, desátá bída.

Dobrá rada nad zlato.

Dobré slovo i železná vrata otevírá.

Dobro i zlo se vrací.

Dočkej času jako husa klasu!

Domov jsou ruce do kterých smíš plakat.

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.     

Dvakrát měř, jednou řež!

Dýmku a ženu nikdy nepůjčuj. 

Hlad je nejlepší kuchař.

Hladit proti srsti.                                 

Hlavou zeď neprorazíš.

Hloupost a pýcha na  jednom stromě rostou.

Hněv přátelství ruší.                            

Horší jazyk falešníka, nežli kopí protivníka.

Host a ryba třetí den smrdí.

Host do domu, Bůh do domu. 

Chleba je všude o dvou kůrkách.

Chudoba cti netratí.                            

Chybami se člověk učí.                       

Chybovat je lidské.

Chytrému napověz, hloupého trkni.                 

Chytrost nejsou žádné čáry.                

I mistr tesař se utne.

I pták se drží svého hnízda.                 

Já o voze, ty o koze.

Jak k jídlu tak k dílu.                          

Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.         

Jaký pán, takový krám.                      

Jde to s ním s kopce.

Jeden čehý - druhý hot.                      

Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.  

Jedna ruka netleská.

Jedno dobré slovo hřeje srdce celou zimu.                  

Jestliže případ je snadný, tu kdokoli promluvit umí.

Jez do polosyta, pij do polopita.         

Jiný kraj, jiný mrav.

Jsou jako dva kohouti na jednom smetišti.                  

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Kam nemůže čert, nastrčí ženskou.

Kam vítr tam plášť.

Každá kočka v noci černá.                 

Každý chvilku tahá pilku.                    

Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.                     

Každý svého štěstí strůjcem.               

Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.

Kdo čeká ten se dočká.

Kdo hledá, najde.

Kdo chce kam, pomozme mu tam.

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.          

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.              

Kdo chvíli stál, už stojí opodál.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Kdo lže ten krade.                              

Kdo maže, ten jede.

Kdo nemá nic, nemůže nic ztratit.        

Kdo nemá trápení, neví co je radost.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí.                

Kdo pozdě chodí sám sobě škodí.      

Kdo s čím zachází, tím také schází.     

Kdo se blátem obírá, zamaže se.

Kdo se bojí, nesmí do lesa.

Kdo se moc ptá, moc se dozví.

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.

Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Kdo uteče ten vyhraje.            

Kdo zlým odpouští, dobrým škodí.

Když dva dělají totéž, není to totéž.

Když kocour není doma, myši mají pré.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

Když se dva hádají, třetí se směje.

Když se kácí les, létají třísky.  

Když ti peníze chybí, každý tě nerad vidí.                   

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.  

Komu je dáno, postrčit nepotřebuje.   

Komu není rady, tomu není pomoci.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.                 

Komu se nelení, tomu se zelení.

Koně můžeš donutit jít do vody, nemůžeš ho ale přinutit z ní pít.

Konec dílo chválí.

Kopřivu mráz nespálí.

Kovářova kobyla chodí bosa.             

Láska hory přenáší.

Láska kvete v každém věku.               

Láska prochází žaludkem.                   

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.          

Lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.

Lepší jeden prd než deset doktorů.     

Lež má krátké nohy a daleko nedojde.

Malé ryby také ryby.                          

Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost.

Méně je někdy více.                           

Mladí ležáci, staří žebráci.                   

Mladí žijí z naděje, staří ze vzpomínek.

Mladý stromek ohneš, starý ne.

Mlčet jako ryba.

Mluví, jakoby hrách na stěnu sypal.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

Mnoho psů zajícova smrt.

Moudřejší ustoupí.                              

Mrtvému koni oves prosívat.               

Můj dům - můj hrad.

Mužovým srdcem je svět, světem ženy je srdce.                     

Na hrubý pytel hrubá záplata.  

Na každém šprochu pravdy trochu.                

Na posměváčky jsou také háčky.       

Naděje umírá poslední.                       

Nehas co tě nepálí.                             

Nechat si pro "strýčka příhodu".

Nechoď ke kováříčkovi, jdi rovnou ke kováři.

Nechval dne před večerem.                

Nejvyšlapanější cesty nevedou nikam.

Nemusí pršet, stačí když kape.

Nenechávej všechno na jedné hlavě.   

Není kouře bez ohně.

Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.             

Není růže bez trní.                              

Není všechno zlato co se třpytí.           

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.

Nevděk světem vládne.

Nevědomost hříchu nečiní.

Nezačínej den pitím octa.

Nezasel, aby mu kroupy nepobily.      

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře.

Nikdy neříkej nikdy.                           

Nové koště dobře mete.

O kom se mluvívá, nedaleko bývá.

O mrtvých jen dobře.                         

Oheň slámou neuhasíš.            

Oko za oko, zub za zub.

Opakování je matka moudrosti.

Opatrnost matka moudrosti.               

Osla prozradí uši, hlupáka slova.         

Peníze kazí lidi.

Peníze kazí lidi.

Pes který štěká, nekouše.                   

Po čem nejvíce toužíme nás nakonec zotročí.

Pod svícnem bývá tma.

Podej mu prst a chytne ti celou ruku.              

Potrefená husa zakejhá.

Potrefená ovce se vždycky ozve.

Poturčenec horší Turka.                      

Pozdě bycha honit.                             

Práce kvapná, málo platná.

Práce šlechtí člověka.                         

Pro jedno kvítí slunce nesvítí.  

Proti gustu žádný dišputát.

Proti věku není léku.                           

První vyhrání z kapsy vyhání.   

Před nikým se neponižuj, nad nikoho se nepovyšuj.

Přej a bude ti přáno - dej a bude ti dáno.

Přelez, přeskoč, ale nepodlez!

Příklady táhnou.

Přišel k řeči jako Turek k šavli.           

Pýcha peklem dýchá.                          

Pýcha předchází pád.

Raduj se z toho co máš a netrap se pro to co nemáš.              

Ranní ptáče dál doskáče.

Risk je zisk.                                        

Rozumí tomu jako koza petrželi.         

Ruka ruku myje.                                 

S jídlem roste chuť.                            

S kým jsi nerostl, s tím si také nehraj.  

Sebechvála smrdí.                              

Sedej nejprv na malého koně.

Slézají se jako švábi na pivo.              

Sliby chyby.                                       

Slovo dělá muže.

Sluší-li mlčení moudrým, tím spíš pak sluší hloupým.

Snídej sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej celou nepříteli.

Splatit stejnou mincí.

Stará láska nerezaví.                           

Stará stodola dobře hoří.

Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Strach má velké oči.

Střepy přinášejí štěstí.

Sváříte se jak vrabci o cizí peří.

Světská sláva polní tráva.                    

Sypat si popel na hlavu.                      

Šaty dělají člověka.

Ševče, drž se svého kopyta!

Štěstí letí rovně, někdy trefí i do vola.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Těžko kozla dojiti.                              

Tichá voda břehy mele.

Topí pánu Bohu do oken.                   

Trpělivost růže přináší.

Účel světí prostředky.

Učený s nebe nespadl.

Ukázal mu zač je toho loket.               

V nejlepším je třeba přestat.               

V noci každá kočka černá.                 

V nouzi poznáš přítele.

Ve dvou se to lépe táhne.                   

Ve víně je pravda.                              

Vede to od desíti k pěti.

Věrný pes a starosti se nikdy neztratí.

Vezmi rozum do hrsti.

Vládne jako husa v nebi.

Vlk se nažral a koza zůstala celá.

Voda žene mlýny víno jazyky. 

Vrána vráně oči nevyklove.

Všeho moc škodí.

Všeho s mírou.

Všude dobře doma nejlépe.                

Výjimka potvrzuje pravidlo.

Vyrážel klín klínem.

Za blbost se platí.                               

Za dobrotu na žebrotu.           

Za málo peněz málo muziky.               

Zadarmo ani kuře nehrabe.                 

Zameť si nejdřív před vlastním prahem!

Zdi mají uši.                                        

Zlatá uzda nedělá lepšího koně.           

Zloděj volá "chyťte zloděje".               

Zvyk je železná košile.

Žádný strom neroste do nebe.

Žena je plémě hadí. Nejdřív tě hladí, potom tě zradí.               

Žena vidí hluboko, muž daleko.           

Žádné komentáře